Get Adobe Flash player

Extraordinary Missionary Month October 2019 : เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ตุลาคม 2019

ชุมนุมคนแพร่ธรรม 17 สิงหาคม 2017 ณ วิทยาลัยแสงธรรม

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

07097999
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2246
8088
35204
35204
7097999
Your IP: 18.205.60.226
2019-12-07 16:29

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

ครบรอบ 150 ปีของการจากไปของ มารีย์ เปาลีน จารีโค

ครบรอบ 150 ปีของการจากไปของ มารีย์ เปาลีน จารีโค
(9 มกราคม 1862 - 9 มกราคม 2012)

            ประเทศฝรั่งเศส ในยุคต้นของศตวรรษที่ 19 มารีย์ เปาลีน เยรีโค ได้รับแรงบันดาลใจในการทำงานแพร่ธรรมโดยผ่านทางจดหมายที่เล่าถึงงานแพร่ธรรมในสถานที่ต่างๆจากพี่ชายที่เป็นพระสงฆ์ของเธอ  เธอเริ่มงานโดยชักชวนคนงานในโรงงานผลิตผ้าไหมของครอบครัวให้มารวมกลุ่มกันเพื่อสวดภาวนาประจำวันเพื่องานแพร่ธรรม

และการบริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อนำไปช่วยเหลือในงานแพร่ธรรมของประเทศต่างๆ เปาลีนยืนยันว่าเธอจะพยายามช่วยเหลืองานแพร่ธรรมของทั่วโลก ช่วยเหลือพระศาสนจักรในทุกแห่ง ซึ่งก็คือการช่วยเหลือพระศาสนจักรสากลนั้นเอง

           วิสัยทัศน์ของเธอทำให้เกิด “องค์กรเผยแพร่ความเชื่อ” (Society for the Propagation of the Faith) การรวบรวมเงินบริจาคเพื่องานแพร่ธรรมครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1822 เพื่อนำไปช่วยเหลือสังฆมณฑลหลุยส์เซียนา จากนั้นขยายไปยังฟลอริดา คานาดา เคนทัคกี และประเทศจีน

            ในปี ค.ศ. 1922 พระสันตะปาปาได้รับเอา “องค์กรเผยแพร่ความเชื่อ” พร้อมกับองค์กรอื่นๆอีก 3 องค์กรเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมณะกระทรวงการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน ภายใต้ชื่อว่า “สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม”(Pontifical Mission Society : PMS)
สมณองค์กรนี้มีหน้าที่ให้การสนับสนุนงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรโดยอาศัยการภาวนาและการรวบรวมเงินทานเพื่อสนับสนุนงานด้านการอภิบาลและการประกาศข่าวดีทั่วโลก(เดือนตุลาคม) ปัจจุบันได้ช่วยเหลือในโครงการต่างๆมากกว่า 1,150 สังฆมณฑล ทั้งในทวีปเอเชีย อัฟริกา ลาตินอเมริกา หมู่เกาะต่างๆที่ห่างไกลทางแปซิฟิค

          สำหรับตัวของ เปาลีน เองนั้น พระศาสนจักรได้รับเธอเข้าสู่สารบบของการเป็น “ผู้น่าเคารพ”(Venerable) ซึ่งเป็นการยอมรับในคุณงามความดีของชีวิตของเธอ

           การให้การสนับสนุนงานของ PMS เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของเปาลีนในการสนับสนุนงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร ซึ่งเราทุกคนต่างได้รับมาในวันที่เราทุกคนได้รับศีลล้างบาป
เราคือธรรมทูต .....เราคือ Missionary

จากสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทย
สมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ สมณองค์กรยุวธรรมทูต สมณองค์กรนักบุญเปโตร สหพันธ์นักบวชชายหญิงเพื่องานธรรมทูต

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี