Get Adobe Flash player

การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน

 

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

04634694
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
959
9567
14984
3209942
114761
166068
4634694
Your IP: 54.221.9.6
2018-11-20 05:14

คำแนะนำการใช้คู่มือฝึกอบรม
เพื่อสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูตในงานอภิบาลเด็กและเยาวชน

    1. การสร้างบรรยากาศ จุดประสงค์ และการรายงานการประชุมและการเงิน
        1. สร้างบรรยากาศ ด้วยการร้องเพลงของสมณองค์กรยุวธรรมทูต ชุด เพื่อนช่วยเพื่อน 1 เพลง
        2. ภาวนาเริ่มการประชุม ฝึกให้สมาชิกภาวนาด้วยท่าทีที่ถูกต้องและภาวนาอย่างตั้งใจ เช่น เชิญชวนให้ก้มศีรษะ
        3. เกริ่นนำถึงจุดประสงค์ คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้  ดังนั้นในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้นำควรชี้ให้สมาชิกเห็นประเด็นที่สำคัญ ให้เด็ก ๆ สามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
        4. รายงานการประชุมและการเงิน จากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา

    2. ประสบการณ์
        1. ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของสมาชิกจากสิ่งที่พวกเขารู้แล้ว และความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดในการประชุมแต่ละครั้ง
        2. ประสบการณ์อาจจะมาจากประสบการณ์โดยตรง หรือจากการบอกเล่าจากผู้อื่นก็ได้ โดยการใช้คำถามเชื่อมโยง การให้แสดงความคิดเห็นก่อนการเรียนรู้

    3. คำสอนธรรมทูต
            การนำเสนอเนื้อหา แต่ละเรื่องอาจจะใช้กิจกรรมนำเข้าสู่เนื้อหา เช่น การแสดงละคร การทำโปสเตอร์ และกิจกรรมที่ใช้ประกอบการสอนต่าง ๆ  การใช้คำถามเชื่อมโยง การให้แสดงความคิดเห็นก่อนการเรียนรู้ หลังจากนั้นจะให้เนื้อหาเกี่ยวกับคำสอนธรรมทูต ที่สรุปมาให้สั้น ๆ และได้ให้เนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับผู้นำ

    4. พระคัมภีร์และการไตร่ตรอง
          ใช้คำถามเพื่อช่วยสมาชิกได้ทบทวนและทำความเข้าใจ ความหมายและคุณค่าที่สำคัญที่ได้เรียนรู้ และค้นหาความสัมพันธ์กับมุมอื่น ๆ ของความรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับพระเจ้า ซึ่งเป็นการหล่อหลอมและสร้างจิตสำนึกให้สมาชิก ดังนั้น ผู้นำจะต้องช่วยและให้เวลาสมาชิกในการไตร่ตรองด้วย

    5. ชีวิตจิตธรรมทูต
            1. ให้ผู้นำ นำการภาวนาสายประคำธรรมทูต โดยการสวดบทวันทามารีย์ 10 บทเพื่อขอบพระคุณพระเจ้า หากมีเวลามากสามารถสวดสายประคำมากกว่านั้น หรือจนจบ 1 สายก็ได้ และควรสวดสายประคำธรรมทูตทุกครั้งเพราะเป็นชีวิตของกลุ่ม
            2. ภาวนาโดยเพิ่มจุดประสงค์ของการภาวนาตามที่แต่ละเรื่องได้กำหนดไว้

    6. ธรรมทูตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (ชีวิตกลุ่ม)
            1.  ให้สมาชิกได้พักสักครู่
            2. รับประทานอาหารว่างร่วมกัน (โดยผู้นำอาจเตรียมขนม นมกล่อง ไว้เพื่อแจกสมาชิก)

    7. ธรรมทูตรับใช้ (ปฏิบัติ)
           1)    ให้เลขาบันทึกรายงานการประชุม (ผู้นำช่วยแนะนำอย่างใกล้ชิด)
           2)    ให้สมาชิกประชุมกันว่าจะประกาศข่าวดีด้วยการกระทำ 1 อย่าง ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเขา (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)
           3)    ให้สมาชิกถวายเงินเล็กน้อยเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากลำบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกออมสินของกลุ่มไว้เพื่อใส่เงิน)
           4)    นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

    8. ภาวนาปิด
บทภาวนาวอนขอพระพรเพื่อเข้าใจ รัก และดำเนินชีวิต ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี