"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

ประวัติศาสตร์และพระพรเฉพาะของสมณองค์กรยุวธรรมทูต
ตอนที่ 9

จิตสำนึกธรรมทูต

               จิตสำนึกธรรมทูตของบรรดาเด็กๆเกี่ยวพันธ์กับการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระคริสตเจ้า เพราะสายสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นนี้เป็นสิทธิพิเศษในหัวใจของเด็กๆ สายสัมพันธ์นี้จะปลุกเร้าใจให้พวกเขาตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องแบ่งปันความชื่นชมยินดีนี้ให้กับผู้อื่น

               การบอกเล่าเรื่องพระเยซูให้เพื่อนฟังนี้หมายถึง การแบ่งปันประสบการณ์แห่งพระพรที่พวกเขาแต่ละคนได้รับจากพระเจ้า ซึ่งเป็นพระพรที่มิใช่สำหรับตัวเขาเท่านั้นที่ได้รับ คนอื่นๆต่างก็ได้รับพระพรนี้เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เองการปลุกจิตสำนึกธรรมทูตจึงเป็นการแสดงออกของความเจริญเติบโตในความเชื่อ

               พระสังคยนาวาติกันครั้งที่ 2 กล่าวไว้ว่า “เด็กๆต่างก็มีบทบาทในงานแห่งการเป็นอัครสาวกเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาความสามารถของพวกเขาที่จะดำรงตนเป็นประจักษ์ที่แท้จริงของพระคริสตเจ้าท่ามกลางเพื่อนของเขา” (AA 12)

              ในวันฉลองวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลในปี 1993 พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้เขียนไว้ว่า “องค์กรนี้ (ได้รับการรับรองเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของสันตะสำนักโดยใช้ชื่อนำหน้าว่า Pontifical ในสมัยของพระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ในเอกสารชื่อ “โรมาโนรุม ปอลตีพีกุม” ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 1922) ได้ให้ความช่วยเหลือพระศาสนจักรทุกๆทวีปและได้พิสูจน์ว่ามีคุณค่าและศักยภาพเป็นอย่างมาก สมณองค์กรนี้ได้ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆได้กระทำกิจกรรมต่างๆด้านธรรมทูตให้กับพี่น้องชายหญิงของพวกเขา อีกทั้งยังได้ช่วยส่งเสริมสิทธิของเด็กๆให้เติบโตขึ้นตามศักยภาพของพวกเขาในฐานะมนุษย์และผู้ที่มีความเชื่อศรัทธา ที่เหนือสิ่งอื่นใดสมณองค์กรยุวธรรมทูตได้ทำให้ความปรารถนาของเด็กๆที่จะ รู้จัก รัก และรับใช้พระเจ้าได้สมบูรณ์แบบขึ้น ความร่วมมือของบรรดาเด็กๆในงานการประกาศข่าวดีของพระเจ้านั้นเป็นมากกว่าความจำเป็น เพราะพระศาสนจักรได้มอบความหวังเป็นอย่างมากในความสามารถของเด็กๆที่จะเปลี่ยนแปลงโลก”

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11471331
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2012
5546
26254
7558
11471331
Your IP: 54.144.55.253
2021-12-02 10:14